logo

Vương Quốc
Ánh Sáng

【HOT】ĐẶC QUYỀN VIP

2021-11-30 11:05:01

【HOT】ĐẶC QUYỀN VIP

Hệ thống VIP là một trong những tính năng độc đáo trong Vương Quốc Ánh Sáng, giúp các Chiến Binh khẳng định vị thế của mình và nhanh chóng gia tăng Lực Chiến. Khi Chiến Binh sử dụng tiêu KC sẽ được tính vào EXP VIP, khi trở thành VIP, Chiến Binh sẽ nhận được rất nhiều ưu đãi mà nhiều bằng hữu khác không có. Hãy để mình giới thiệu cho các Chiến Binh về Hệ Thống VIP và các Đặc Quyền dành cho VIP nhé!

Tiêu 100 kc = 1 Exp Vip - Cần Mua Thẻ Đặc Quyền Để Kích Hoạt Và Nhận Exp VIP

Thẻ Đặc Quyền Vip

1. Thẻ V1

 • Quyền Hạn Trong : 30 ngày
 • Buff Exp + 20%
 • Phí Giao Dịch 10%
 • Lượt Vào Boss Riêng +1
 • Exp Cầu Nguyện +2 lần
 • Lượt Mua Phó Bản Vàng +1 lần
 • Vàng Cầu Nguyện +2 lần
 • Lượt Mua Phó Bản Khế Linh tăng 1 lần
 • Lượt Khiêu Chiến Đấu Trường +5 lần
 • Dung Lượng Túi 200 ô
 • Lượt Vào Boss Hoang Dã 1 lần

​2. Thẻ V2

 • Quyền Hạn Trong : 60 ngày
 • Ký Danh Mỗi Ngày x2 Kc khóa
 • Lượt Giao Dịch Chợ +5 lần
 • Lượt Vào Boss Riêng +1
 • Exp Cầu Nguyện +4 lần
 • Lượt Khiêu chiến Đấu Trường +6 lần
 • Vàng Cầu Nguyện +4 lần
 • Lượt Boss Hoang Dã +1 lần
 • Lượt Vào Boss Riêng +1
 • Lượt Mua Phó Bản Vàng tăng 1 lần
 • Buff Exp + 20%
 • Lượt Càn Quết PB Khế Linh tăng 1 Lần
 • Dung Lượng túi 200 ô

3. Thẻ V4

 • Giới Hạn Điểm Thể Lực Boss Thế Giới +10 điểm
 • Lượt Mua Phụ Bản Tinh Linh +1 lần
 • Lượt Mua Phó Bản Vàng Tăng 2 lần
 • Phó Bản Exp lượt mua + 1
 • Lượt Khiêu Chiến Đấu Trường +10 lần
 • Lượt Giao Dịch Chợ +10 lần
 • Lượt Càn Quét Phụ Bản Khế Linh tăng 2 lần
 • Lượt Vào Boss Hoang Dã 3 lần
 • EXP Cầu Nguyện +8 lần
 • Vàng Cầu Nguyện +8 lần
 • Ký Danh Mỗi Ngày Kc khóa, x2 Thưởng Nguyên Liệu Thần Nguyệt
 • Dung Lượng Túi 220 ô
 • Phí Giao Dịch 10%
 • Lượt Vào Boss Riêng +2
 • Buff Exp +30%

​Cấp VIP 1 

 • Exp Vip : 30
 • Phần Thưởng : [{Vật phẩm,Sách tăng điểm nhân vật,1},{Vật phẩm,Hồn thạch sơ cấp,20},{Vật phẩm,Bảo thạch công kích cấp 2,1},{Vật phẩm,Bảo thạch phòng ngự cấp 2,1}]
 • Thưởng Tuần : [{Vật phẩm,Hồn thạch sơ cấp,3},{Xu,0,500000}]

​Cấp VIP 2

 • Exp Vip : 70
 • Phần Thưởng : [{Vật phẩm, HP,1},{Vật phẩm,Hồn thạch sơ cấp,30},{Vật phẩm,Bảo thạch công kích cấp 3,1},{Vật phẩm,Bảo thạch phòng ngự cấp 3,1}]
 • Thưởng Tuần : [{Vật phẩm,Hồn thạch sơ cấp,4},{Xu,0,500000}]

​​Cấp VIP 3

 • Exp Vip : 150
 • Phần Thưởng : [{Vật phẩm, 1 con cừu,1},{Vật phẩm,Hồn thạch sơ cấp,50},{Vật phẩm,Bảo thạch công kích cấp 3,1},{Vật phẩm,Bảo thạch phòng ngự cấp 3,1}]
 • Thưởng Tuần : [{Vật phẩm,Hồn thạch sơ cấp,5},{Xu,0,500000}]

​​​Cấp VIP 4

 • Exp Vip : 250
 • Phần Thưởng : [{Vật phẩm, Tuyết Nguyệt Hoa Linh,1},{Vật phẩm,Hồn thạch sơ cấp,50},{Vật phẩm,Bảo thạch công kích cấp 3,1},{Vật phẩm,Bảo thạch phòng ngự cấp 3,1}]
 • Thưởng Tuần : [{Vật phẩm,Hồn thạch sơ cấp,6},{Vật phẩm,Thú quả sơ cấp,6},{Vật phẩm,Chìa khoá trang bị,1},{Xu,0,500000}]

Cấp VIP 5

 • Exp Vip : 500
 • Phần Thưởng : [{Vật phẩm, Xe Tinh Tế,1},{Vật phẩm,Bảo thạch phòng ngự cấp 4,1},{Vật phẩm,Thú quả sơ cấp,50},{Vật phẩm,Chìa khoá phù văn,8}]
 • Thưởng Tuần : [{Vật phẩm,Hồn thạch sơ cấp,8},{Vật phẩm,Thú quả sơ cấp,8},{Vật phẩm,Chìa khoá trang bị,1},{Xu,0,1000000}]

Cấp VIP 6

 • Exp Vip : 1200
 • Phần Thưởng : [{Vật phẩm, Đồ long kim vũ,1},{Vật phẩm,Ma tinh thần thánh thần binh,1},{Vật phẩm,Bảo thạch công kích cấp 4,1},{Vật phẩm,Bảo thạch phòng ngự cấp 4,1}]
 • Thưởng Tuần : [{Vật phẩm,Hồn thạch sơ cấp,10},{Vật phẩm,Thú quả sơ cấp,10},{Vật phẩm,Chìa khoá trang bị,1},{Xu,0,1000000}]

​Cấp Vip 7

 • Exp Vip : 2000
 • Phần Thưởng : [{Vật phẩm, Đồng hồ cát long hồn,1},{Vật phẩm, Danh chấn lục địa,1},{Vật phẩm,Ma tinh thần thánh thần binh,2},{Vật phẩm,Bảo thạch công kích cấp 5,1}]
 • Thưởng Tuần : [{Vật phẩm,Hồn thạch sơ cấp,11},{Vật phẩm,Thú quả sơ cấp,11},{Vật phẩm,Chìa khoá trang bị,2},{Xu,0,1500000}]

Cấp VIP 8

 • Exp Vip : 3500
 • Phần Thưởng : [{Vật phẩm, Màu cực ảo,1},{Vật phẩm, Huyền thế linh dực,1},{Vật phẩm,Ma tinh thần thánh thần binh,2},{Vật phẩm,Bảo thạch công kích cấp 5,1},{Vật phẩm,}]
 • Thưởng Tuần : [{Vật phẩm,Hồn thạch sơ cấp,13},{Vật phẩm,Thú quả sơ cấp,13},{Vật phẩm,Chìa khoá trang bị,2},{Xu,0,2000000}]

​Cấp Vip 9

 • Exp Vip : 5000
 • Phần Thưởng : [{Vật phẩm, Vua săn bắn sa mạc,1},{Vật phẩm,Ma tinh thần thánh thần binh,3},{Vật phẩm,Bảo thạch công kích cấp 6,1},{Vật phẩm,Bảo thạch phòng ngự cấp 6,1}]
 • Thưởng Tuần : [{Vật phẩm,Hồn thạch sơ cấp,15},{Vật phẩm,Thú quả sơ cấp,15},{Vật phẩm,Chìa khoá trang bị,3},{Xu,0,2000000}]

Cấp VIP 10

 • Exp Vip : 7000
 • Phần Thưởng : [{Vật phẩm,Thần hồn kiếm sĩ mạ thép,60},{Vật phẩm,Ma tinh thần thánh thần binh,4},{Vật phẩm,Bảo thạch công kích cấp 6,1},{Vật phẩm,Bảo thạch phòng ngự cấp 6,1}]
 • Thưởng Tuần : [{Vật phẩm,Hồn thạch sơ cấp,17},{Vật phẩm,Thú quả sơ cấp,17},{Vật phẩm,Chìa khoá trang bị,3},{Xu,0,2000000}]

​Cấp Vip 11

 • Exp Vip : 9000
 • Phần Thưởng : [{Vật phẩm,Ma tinh thần thánh thần binh,5},{Vật phẩm,Bảo thạch công kích cấp 7,1},{Vật phẩm,Bảo thạch phòng ngự cấp 7,1}]
 • Thưởng Tuần : [{Vật phẩm,Hồn thạch sơ cấp,19},{Vật phẩm,Thú quả sơ cấp,19},{Vật phẩm,Chìa khoá trang bị,4},{Xu,0,2000000}]

Cấp VIP 12

 • Exp Vip : 12.000
 • Phần Thưởng : [{Vật phẩm, Thần hồn thần lôi điện,60},{Vật phẩm,Ma tinh thần thánh thần binh,6},{Vật phẩm,Bảo thạch công kích cấp 7,1},{Vật phẩm,Bảo thạch phòng ngự cấp 7,1}]
 • Thưởng Tuần : [{Vật phẩm,Hồn thạch sơ cấp,21},{Vật phẩm,Thú quả sơ cấp,21},{Vật phẩm,Chìa khoá trang bị,4},{Xu,0,2000000}]

--------------------

Hi vọng những thông tin trên sẽ giúp ích cho Chiến Binh trong quá trình phiêu lưu nha.

BQT Vương Quốc Ánh Sáng !

Trân trọng.