logo

Vương Quốc
Ánh Sáng

Kiếm sắc bạch vũ, chém tan sương mù

Hiệp sĩ canh giữ vùng đất của vua chúa, cầm thánh kiếm trong tay, ý chí kiên định. Khéo léo, kiểm soát kẻ thù nhanh chóng, thích hợp cận chiến và tấn công nhanh

Kiếm khởi kinh hồng, trường không lưu ảnh

Một cô gái cương nghị xuất thân con nhà võ, cầm đao sắc bén, múa kiếm linh hoạt. Giỏi tấn công nhóm, thích hợp đàn áp bằng vũ lực

Mưa tên ào ào, không cốc vang vọng

Cô gái Tinh Linh lớn lên trong rừng, tay cầm thần cung, tư thế nhẹ nhàng. Sở trường giết kẻ địch ở khoảng cách xa, thích hợp tấn công bất ngờ

Thương quét gian tà, danh tiếng lẫy lừng

Một kỵ sĩ lang thang, không rõ danh tính, tay cầm thương, càn quét tà giáo. Phòng ngự chắc chắn, phù hợp với kỹ thuật cận chiến